Spreekuur en visite

Spreekuur en visite

Wilt u een afspraak maken?

U leest op onze pagina afspraak maken hoe dit in zijn werk gaat. Onderstaand een toelichting over de verschillende spreekuren.

Afspraak maken

Spreekuur

Wij houden spreekuur op afspraak. De assistente zal vragen stellen over uw zorgvraag. Dit is nodig om u uiteindelijk goed en zorgvuldig te kunnen helpen. De assistente is (net als de huisarts) opgeleid om medische adviezen te geven en is verplicht vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. De assistente zal de benodigde tijd voor uw klacht inschatten en een consult inplannen, dan wel advies gegeven.

De assistente zal bij uw vraag met u kijken of het nodig is om een afspraak in te plannen en zo ja wanneer dit het beste gepland kan worden. We houden op een dag altijd plekken vrij voor vragen die echt niet kunnen wachten tot de volgende dag. Mocht de klacht een consult nodig maken maar niet noodzakelijk dezelfde dag, dan zal gebruik gemaakt worden van een vooruit gepland consult op een andere dag.

Wij zijn ons ervan bewust dat de wachttijd aan de telefoon in de ochtend soms lang kan zijn. De zorgvraag is hoog. We zijn voortdurend bezig de wachttijd goed te monitoren en het plannen van afspraken zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Wij verwachten dat u de afspraak afbelt wanneer deze niet door kan gaan.

Telefonische afspraken

Voor uitslagen, korte vragen of adviezen kunt u contact opnemen met de assistente. Indien de vraag telefonisch contact met de huisarts noodzakelijk maakt, dan zal de assistente een afspraak op het telefonisch spreekuur inplannen. De tijden van dit spreekuur wisselen per dag.

Visite

Indien uw gezondheidstoestand het niet toelaat naar het spreekuur te komen, kunt u om een visite vragen. U kunt hiervoor bellen tussen 09.00 - 12.00u. De assistente kijkt dan samen met u wat wenselijk en mogelijk is.