Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij steken hart en ziel in ons werk. Desondanks kan het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. Laat u dit aan ons weten? Zo mogelijk gaan we hierover graag in gesprek.

Wilt u een klacht indienen? Dit kunt u doen door onderstaand klachtenformulier in te vullen. De huisarts neemt dan uw klacht in behandeling.

Download klachtenformulier

Als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is neemt de huisarts of een andere medewerker van de praktijk contact met u op. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk als ook de waarnemend huisartsen zijn aangesloten.

Indien u de klacht niet direct met onze (waarnemend) huisarts wilt bespreken, kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij deze klachtencommissie indienen.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088-0229190

Download hier de folder van Stichting Klachtenregeling