Astma en COPD

Astma en COPD

Heeft de assistente of praktijkondersteuner u gevraagd een vragenlijst in te vullen voor de astma controle of COPD controle?

Deze kunt u hier downloaden, printen en ingevuld meenemen naar de afspraak.

Klik op de groene button voor de vragenlijst voor Astma (ACQ-6) of COPD (CCQ).

Astma vragenlijst

COPD vragenlijst